doa

باسمه تعالی


• نظر مسیحیان و یهود در هویت رهبر موعود الهی

نویسنده: سید محمد صادق محمدی


یهود و مسیحیان معتقدند که وی از ذریه اسحاق، از فرزندان یعقوب و از نوادگان داوود است. مسیحیان می‌گویند: این رهبر [موعود] اسرائیلی، مسیح بن مریم است که به دست یهود کشته شد. خدای متعال، وی را زنده کرد و از میان مردگان برانگیزاند و به آسمانش بُرد و در آخر دنیا، وی را می‌فرستد تا توسط وی، وعده‌اش را تحقق بخشد.
یهودیان می‌گویند: وی [رهبر موعود] هنوز زاده نشده است.
آیه ۲۰ صحاح [سوره] ۱۷ سِفر تکوین [پیدایش] به وعده خدای متعال به اسماعیل علیه السلام اشاره دارد:
     ای اسماعیل! سخنت را درباره وی [رهبر موعود] شنیدم. منم آن که مبارکش می‌گردانم و رشدش می‌دهم و توانش را بسیار بسیار می‌کنم و دوازده رهبر می‌زاید و امت عظیمی قرارش می‌دهم.1
"حنان ایل"؛ مفسّر یهودی در حاشیه بر این آیه می‌نویسد:
    از پیش‌گویی این آیه ۲۳۳۷ سال گذشت تا عرب (سلاله اسماعیل) [با ظهور اسلام در سال ۶۲۴ م] امتی عظیم گردند. در این مدت، اسماعیل مشتاقانه منتظر بود وعده الهی محقق شود و عرب بر حاکم چیره گردند. ولی ما که ذریه اسحاق هستیم، تحقق وعده الهی که به ما داده شده بود به سبب گناهانمان به تأخیر افتاد، اما حتماً وعده الهی در آینده محقق خواهد شد. پس نباید نومید شویم.2

گرد آوری: محمدرضا صداقت• ر.ک. سید محمد صادق محمدی، عدل موعود از منظر آیین یهود و مسیحیت، انتظار موعود، شماره 15، بهار 1384، ص 146ـ147.
1. انتظار، فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه امام مهدی(عج)، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۸۰، مقاله مهدی منتظر(عج) و نشانه‌های ظهور، نوشته سامی بدری، ص ۱۷۵.
2. همان؛ به نقل از The Stone edtion, The chvmash, by R.hosson Scherman, First.

 

ارسال شده در: 02 مهر 96 توسط : نظرات: برای نظر دادن اولین باش! مجموعه: منجی در ادیان خواندن 927 دفعه

باسمه تعالی


• منجی‌گرایی در آیین مسیحیت

نویسنده: مریم محمدی ارانی


نویدهای موجود در اناجیل معتبر بدین صورت آمده است:
     همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می‌شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد... آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد. و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه‌زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال می‌آید... آسمان و زمین زایل خواهد شد، اما سخن من هرگز زایل نخواهد شد، اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان، جز پدر من و بس. لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می‌آید.1
     اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خود آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امت‌ها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می‌کنند، به قسمتی که شبان میش‌ها را از بزها جدا می‌کند.2
     آنگاه پسر انسان را ببینند که با قوت و جلال عظیم بر اَبرها می‌آید، در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد... ولی از آن روز و ساعت، غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس بر حذر و بیدار شده، دعا کنید، زیرا نمی‌دانید که آن وقت کی می‌شود.3
     کمرهای خود را بسته، چراغ‌های خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌کشند، که چه وقت مراجعت کند، تا هر وقت آید و در را بکوبد بی‌درنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد... پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید پسر انسان می‌آید.4
در انجیل یوحنّا (بندهای 12ـ17) نویدهای جالب و جامعی درباره منجی و موعود آخرالزمان دارد.5 توضیح اینکه کلمه «پسر انسان» مطابق نوشته مسترهاکس آمریکایی در کتاب خود به نام قاموس کتاب مقدس، هشتاد بار در انجیل و ملحقات آن (عهد جدید) تکرار شده که فقط سی مورد آن بر حضرت عیسی(ع) قابل تطبیق می‌باشد6 و پنجاه مورد دیگر از نجات دهنده‌ای سخن می‌گوید که در آخرالزمان ظهور خواهد کرد، عیسی نیز با او خواهد آمد و او را جلال خواهد کرد و از ساعت و روز ظهور او جز خدا کسی اطلاع ندارد.
از کتب مقدس این چنین برداشت می‌شود که: شخصی برای اصلاح جامعه بشری و تشکیل حکومت جهانی به عنوان نجات‌بخش و منجی خواهد آمد که همه انتظار او را دارند، چنانکه از تمامی عبارات کتب مقدس استفاده می‌گردد. دیگر اینکه همه ملت‌های جهان و تمامی مردم دنیا از او پیروی می‌کنند و زیر نفوذ او خواهند رفت و او بر جهان حکومت خواهد کرد و رئیس جهان خواهد بود و سلطنت او در ربع مسکون مستقر خواهد شد.7
او از خود تکلم نمی‌کند و روی هوای نفس خود حرف نمی‌زند و بلکه طبق آنچه از خدای تعالی و پیامبران شنیده است سخن خواهد گفت.8
او وقتی بیاید مردم را به جمیع راستی‌ها هدایت خواهد نمود.9
او مردم را به عدالت ملزم می‌کند و خودش به عدالت داوری می‌کند.10
قبل از آمدن او دنیا پر از ظلم و جور می‌شود و سراسر جهان را ظالمین و ستمگران احاطه می‌کنند.11
وقتی او بیاید همه اضداد در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی می‌کنند و حتی درندگان و حیوانات موذی کوچک‌ترین آسیبی به حیوانات اهلی نمی‌زنند.12
او قدرتمندترین ابرقدرت‌ها را سرکوب می‌کند و به‌طور کلی اشرار را از بین می‌برد و اثری از آنها باقی نمی‌گذارد.13
بعد از ظهور او صالحان و صدیقان و حلیمان وارث زمین می‌شوند و جهان و آنچه در اوست به آنان تعلق خواهد گرفت.14
همه باید منتظر او باشند، زیرا وقت ظهورش مشخص نیست و حتی ملائکه آسمان هم نمی‌دانند و بالاخره جز خدای تعالی کسی از آمدنش اطلاع ندارد. بنابراین باید همه بیدار باشند و آمدنش را انتظار داشته باشند.15
همه چیز در اختیار او قرار خواهد گرفت و او بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال خواهد آمد.16
او جهان را از معرفت خدای تعالی پر خواهد کرد و مردم دنیا همه خداشناس خواهند شد.17
و خلاصه وظیفه مردم در زمان غیبت او این است که برای ظهورش دعا کنند و همیشه منتظر او باشند، زیرا او ناگهانی خواهد آمد.18

گرد آوری: محمد رضا صداقت• ر.ک. مریم محمدی ارانی، منجی گرایی در ادیان(زرتشت، یهود، مسیحیت)، طلوع، تابستان 1386، سال ششم، شماره 22، ص 44ـ45.
1. انجیل متّی، باب24، بندهای 27، 30، 35، 37، 44.
2.  انجیل متّی، باب25، بندهای 31، 32.
3. انجیل مرقس، باب13، بندهای 26، 27، 31، 32.
4.  انجیل لوقا، باب12، بندهای 35، 36 و با همین مضمون انجیل لوقا، باب21، بندهای 27، 33ـ36.
5. مکاشفه یوحنا، باب19؛ رسالة دوم پطرس، باب3.
6. مسترهاکس، قاموس کتاب مقدس، مادة «پسر خواهر»، ص219.
7. چنان که از فصل49، بند10 سفر پیدایش و باب16 انجیل یوحنا و باب24 انجیل متی و مزمور 96 زبور، بند9ـ13 استفاده می‌شود.
8. چنان که از انجیل یوحنا باب16 استفاده می‌شود.
9. چنان که از زبور داوود مزمور 37 و کتاب دانیال باب12 استفاده می‌شود.
10. چنان که از کتاب اشعیاء نبی و باب16 انجیل یوحنا و زبور داوود مزمور 96 بندهای 10ـ13 استفاده می‌شود.
11. چنان که از کتاب دانیال 12 استفاده می‌شود.
12. . چنان که از کتاب اشعیاء نبی باب11 استفاده می‌شود.
13. چنان که از زبود داوود مزمور 37 استفاده می‌شود.
14. همان.
15. چنان که از انجیل یوحنا باب15ـ16 بند26 استفاده می‌شود.
16. چنان که از انجیل متی باب24 بند27 استفاده می‌شود.
17. چنان که از انجیل یوحنا باب16 استفاده می‌شود.
18. چنان که از انجیل مرقس باب13 استفاده می‌شود.

ارسال شده در: 02 مهر 96 توسط : نظرات: برای نظر دادن اولین باش! مجموعه: منجی در ادیان خواندن 964 دفعه

 

باسمه تعالی

  •  موعود از ديدگاه انجيل

مولفان: یداله دادجو و حنیفه خوگر


نام کتاب‌ مقدّس‌ مسیحیان‌، انجیل است که به دست چهار نفر جمع آوری شده و به نام نویسندگان آن‌ مشهور‌ گـشته اسـت. انجیل کـنونی مشتمل بر چهار انجیل متّی، مرقس، لوقا و یوحنا است‌. اینک‌، متن‌ برخی از آن بشارت‌ها را که در انجیل آمـده است، می‌آوریم:
    الف: متی‌
    و فوراً‌ بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب، تاریک گـردد و مـاه، نـور خود را‌ ندهد‌ و ستارگان‌ از آسمان فرو ریزند و قوت‌های افلاک، متزلزل گردد. آن گاه علامت پسر انسان در‌ آسمان‌ پدیـدار‌ ‌ ‌گـردد و در آن وقت، جمیع طوایف زمین، سینه‌زنی کنند و پسر انسان‌ را‌ ببینند که بر ابـرهای آسـمان، بـا قوت و جلال عظیمی می‌آید.(انجیل متی، باب 24)
    ب‌: انجیل‌ مرقس
    عیسی، خطاب به حـواریون گفت: «زنهار کسی شما را گمراه نکند‌، زیرا‌ که بسیاری به نام من آمـده، خواهند‌ گفت‌ که‌ مـن هـستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد‌، امّا‌ چون جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را بشنوید، مضطرب مشوید، زیرا وقوع این‌ حوادث‌، ضروری است، لیکن انتها، هنوز‌ نیست‌، زیرا امتی‌ بر‌ امتی‌ و مملکتی بر مـملکتی خواهند برخاست و زلزله‌‌ها‌ در جای‌ها، حادث خواهد شد و اغتشاش‌ها پدید می‌آید و این‌‌ها‌، ابتدای دردها می‌باشد، لیکن شما‌ از برای خود احتیاط‌ کنید‌.
    ولی از آن روز و ساعت‌، غیر‌ از پدر، هیچ کس اطـلاع نـدارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم‌. پس‌ بیدار شده و دعا کنید، زیرا‌ نمی‌‌دانید‌ آن وقت کی‌ می‌‌شود در شام یا‌ نصف‌ شب یا بانگ خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمـده، شـما را خفته یابد.»(انجیل‌ مرقس‌، باب 13)
   ج: انجیل لوقا
    و کمرهای خود‌ را‌ ببندید، چراغ‌‌های‌ خود‌ را افروخته بدارید. خوشا‌ به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد. پس شما‌ نـیز‌ مـستعد باشید، زیرا در ساعتی که‌ گمان‌ نمی‌برید‌، پسر‌ انسان می‌آید‌.(انجیل‌ لوقا، باب 12)
   د. انجیل یوحنا
    و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند، زیرا پسر انسان‌ است‌. از‌ این تـعجب نـکنید، زیـرا، ساعتی می‌آید‌ که‌ در‌ آن، جـمع‌ کـسانی‌ که در قبورند، آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد.(انجیل یوحنا، باب 5)

لازم ذکر است در انجیل و ملحقات آن، هشتاد بار کلمه «پسر انسان» آمده‌ اسـت کـه فـقط سی مورد آن، با حضرت عیسی مسیح قابل تـطبیق اسـت امّا پنجاه مورد دیگر، از نجات دهنده‌ای سخن می‌گوید که در آخرالزمان و پایان روزگار ظهور‌ خواهد‌ کرد.

گردآوری: محمدرضا صداقت• منبع: ر.ک. یداله دادجو و حنیفه خوگر، اعتقاد به موعود در ادیان یهودی، مسیحیت و اسلام، پژوهش‌های علوم انسانی، سال پنجم، شماره 29، بهمن 1392، ص 57ـ58.

ارسال شده در: 02 مهر 96 توسط : نظرات: برای نظر دادن اولین باش! مجموعه: منجی در ادیان خواندن 812 دفعه

فهرست مطالب                                                              صفحه
 
مقدمه                                                                                                                            1   
 
بشارت ظهور موعود در کتاب اوپانیشاد                                                                           2
 
بشارت ظهور موعود در کتاب باسک                                                                                3
 
بشارت ظهور موعود در کتاب پاتیکل                                                                                3
 
بشارت ظهور موعود در کتاب دید                                                                                     5
 
بشارت ظهور موعود در کتاب دادتگ                                                                                 6
 
بشارت ظهور موعود در کتاب ریگ ودا                                                                              7
 
بشارت ظهور موعود در کتاب شاکمونی                                                                              7
 
بشارت ظهور موعود در کتاب اشعیای نبی                                                                             8
 
شارت موعود در کتاب صفینای نبی                                                                                     11
 
بشارت موعود در کتاب دانیال نبی                                                                                          12
 
بشارت موعود در انجیل مرقس                                                                                                13
 
بشارت موعود در انجیل لوقا                                                                                                    14
 
بشارت موعود در انجیل یوحنا                                                                                                    15  
 
بشارت ظهورموعود در منابع زرتشتیان                                                                                     15    

ارسال شده در: 02 دی 95 توسط : نظرات: برای نظر دادن اولین باش! مجموعه: منجی در ادیان خواندن 3342 دفعه

طرح و برنامه

معارف

مسابقات

آرشیو