doa

منجی‌گرایی در آیین مسیحیت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

باسمه تعالی


• منجی‌گرایی در آیین مسیحیت

نویسنده: مریم محمدی ارانی


نویدهای موجود در اناجیل معتبر بدین صورت آمده است:
     همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می‌شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد... آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد. و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه‌زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال می‌آید... آسمان و زمین زایل خواهد شد، اما سخن من هرگز زایل نخواهد شد، اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان، جز پدر من و بس. لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می‌آید.1
     اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خود آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امت‌ها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می‌کنند، به قسمتی که شبان میش‌ها را از بزها جدا می‌کند.2
     آنگاه پسر انسان را ببینند که با قوت و جلال عظیم بر اَبرها می‌آید، در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد... ولی از آن روز و ساعت، غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس بر حذر و بیدار شده، دعا کنید، زیرا نمی‌دانید که آن وقت کی می‌شود.3
     کمرهای خود را بسته، چراغ‌های خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌کشند، که چه وقت مراجعت کند، تا هر وقت آید و در را بکوبد بی‌درنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد... پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید پسر انسان می‌آید.4
در انجیل یوحنّا (بندهای 12ـ17) نویدهای جالب و جامعی درباره منجی و موعود آخرالزمان دارد.5 توضیح اینکه کلمه «پسر انسان» مطابق نوشته مسترهاکس آمریکایی در کتاب خود به نام قاموس کتاب مقدس، هشتاد بار در انجیل و ملحقات آن (عهد جدید) تکرار شده که فقط سی مورد آن بر حضرت عیسی(ع) قابل تطبیق می‌باشد6 و پنجاه مورد دیگر از نجات دهنده‌ای سخن می‌گوید که در آخرالزمان ظهور خواهد کرد، عیسی نیز با او خواهد آمد و او را جلال خواهد کرد و از ساعت و روز ظهور او جز خدا کسی اطلاع ندارد.
از کتب مقدس این چنین برداشت می‌شود که: شخصی برای اصلاح جامعه بشری و تشکیل حکومت جهانی به عنوان نجات‌بخش و منجی خواهد آمد که همه انتظار او را دارند، چنانکه از تمامی عبارات کتب مقدس استفاده می‌گردد. دیگر اینکه همه ملت‌های جهان و تمامی مردم دنیا از او پیروی می‌کنند و زیر نفوذ او خواهند رفت و او بر جهان حکومت خواهد کرد و رئیس جهان خواهد بود و سلطنت او در ربع مسکون مستقر خواهد شد.7
او از خود تکلم نمی‌کند و روی هوای نفس خود حرف نمی‌زند و بلکه طبق آنچه از خدای تعالی و پیامبران شنیده است سخن خواهد گفت.8
او وقتی بیاید مردم را به جمیع راستی‌ها هدایت خواهد نمود.9
او مردم را به عدالت ملزم می‌کند و خودش به عدالت داوری می‌کند.10
قبل از آمدن او دنیا پر از ظلم و جور می‌شود و سراسر جهان را ظالمین و ستمگران احاطه می‌کنند.11
وقتی او بیاید همه اضداد در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی می‌کنند و حتی درندگان و حیوانات موذی کوچک‌ترین آسیبی به حیوانات اهلی نمی‌زنند.12
او قدرتمندترین ابرقدرت‌ها را سرکوب می‌کند و به‌طور کلی اشرار را از بین می‌برد و اثری از آنها باقی نمی‌گذارد.13
بعد از ظهور او صالحان و صدیقان و حلیمان وارث زمین می‌شوند و جهان و آنچه در اوست به آنان تعلق خواهد گرفت.14
همه باید منتظر او باشند، زیرا وقت ظهورش مشخص نیست و حتی ملائکه آسمان هم نمی‌دانند و بالاخره جز خدای تعالی کسی از آمدنش اطلاع ندارد. بنابراین باید همه بیدار باشند و آمدنش را انتظار داشته باشند.15
همه چیز در اختیار او قرار خواهد گرفت و او بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال خواهد آمد.16
او جهان را از معرفت خدای تعالی پر خواهد کرد و مردم دنیا همه خداشناس خواهند شد.17
و خلاصه وظیفه مردم در زمان غیبت او این است که برای ظهورش دعا کنند و همیشه منتظر او باشند، زیرا او ناگهانی خواهد آمد.18

گرد آوری: محمد رضا صداقت• ر.ک. مریم محمدی ارانی، منجی گرایی در ادیان(زرتشت، یهود، مسیحیت)، طلوع، تابستان 1386، سال ششم، شماره 22، ص 44ـ45.
1. انجیل متّی، باب24، بندهای 27، 30، 35، 37، 44.
2.  انجیل متّی، باب25، بندهای 31، 32.
3. انجیل مرقس، باب13، بندهای 26، 27، 31، 32.
4.  انجیل لوقا، باب12، بندهای 35، 36 و با همین مضمون انجیل لوقا، باب21، بندهای 27، 33ـ36.
5. مکاشفه یوحنا، باب19؛ رسالة دوم پطرس، باب3.
6. مسترهاکس، قاموس کتاب مقدس، مادة «پسر خواهر»، ص219.
7. چنان که از فصل49، بند10 سفر پیدایش و باب16 انجیل یوحنا و باب24 انجیل متی و مزمور 96 زبور، بند9ـ13 استفاده می‌شود.
8. چنان که از انجیل یوحنا باب16 استفاده می‌شود.
9. چنان که از زبور داوود مزمور 37 و کتاب دانیال باب12 استفاده می‌شود.
10. چنان که از کتاب اشعیاء نبی و باب16 انجیل یوحنا و زبور داوود مزمور 96 بندهای 10ـ13 استفاده می‌شود.
11. چنان که از کتاب دانیال 12 استفاده می‌شود.
12. . چنان که از کتاب اشعیاء نبی باب11 استفاده می‌شود.
13. چنان که از زبود داوود مزمور 37 استفاده می‌شود.
14. همان.
15. چنان که از انجیل یوحنا باب15ـ16 بند26 استفاده می‌شود.
16. چنان که از انجیل متی باب24 بند27 استفاده می‌شود.
17. چنان که از انجیل یوحنا باب16 استفاده می‌شود.
18. چنان که از انجیل مرقس باب13 استفاده می‌شود.

ارسال شده در : 02 مهر 96 توسط : نظرات: برای نظر دادن اولین باش! مجموعه: منجی در ادیان خواندن 964 دفعه

نظر دادن

محتوای بیشتر در این بخش:

طرح و برنامه

معارف

مسابقات

آرشیو