doa

موعود از ديدگاه انجيل

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

باسمه تعالی

  •  موعود از ديدگاه انجيل

مولفان: یداله دادجو و حنیفه خوگر


نام کتاب‌ مقدّس‌ مسیحیان‌، انجیل است که به دست چهار نفر جمع آوری شده و به نام نویسندگان آن‌ مشهور‌ گـشته اسـت. انجیل کـنونی مشتمل بر چهار انجیل متّی، مرقس، لوقا و یوحنا است‌. اینک‌، متن‌ برخی از آن بشارت‌ها را که در انجیل آمـده است، می‌آوریم:
    الف: متی‌
    و فوراً‌ بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب، تاریک گـردد و مـاه، نـور خود را‌ ندهد‌ و ستارگان‌ از آسمان فرو ریزند و قوت‌های افلاک، متزلزل گردد. آن گاه علامت پسر انسان در‌ آسمان‌ پدیـدار‌ ‌ ‌گـردد و در آن وقت، جمیع طوایف زمین، سینه‌زنی کنند و پسر انسان‌ را‌ ببینند که بر ابـرهای آسـمان، بـا قوت و جلال عظیمی می‌آید.(انجیل متی، باب 24)
    ب‌: انجیل‌ مرقس
    عیسی، خطاب به حـواریون گفت: «زنهار کسی شما را گمراه نکند‌، زیرا‌ که بسیاری به نام من آمـده، خواهند‌ گفت‌ که‌ مـن هـستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد‌، امّا‌ چون جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را بشنوید، مضطرب مشوید، زیرا وقوع این‌ حوادث‌، ضروری است، لیکن انتها، هنوز‌ نیست‌، زیرا امتی‌ بر‌ امتی‌ و مملکتی بر مـملکتی خواهند برخاست و زلزله‌‌ها‌ در جای‌ها، حادث خواهد شد و اغتشاش‌ها پدید می‌آید و این‌‌ها‌، ابتدای دردها می‌باشد، لیکن شما‌ از برای خود احتیاط‌ کنید‌.
    ولی از آن روز و ساعت‌، غیر‌ از پدر، هیچ کس اطـلاع نـدارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم‌. پس‌ بیدار شده و دعا کنید، زیرا‌ نمی‌‌دانید‌ آن وقت کی‌ می‌‌شود در شام یا‌ نصف‌ شب یا بانگ خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمـده، شـما را خفته یابد.»(انجیل‌ مرقس‌، باب 13)
   ج: انجیل لوقا
    و کمرهای خود‌ را‌ ببندید، چراغ‌‌های‌ خود‌ را افروخته بدارید. خوشا‌ به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد. پس شما‌ نـیز‌ مـستعد باشید، زیرا در ساعتی که‌ گمان‌ نمی‌برید‌، پسر‌ انسان می‌آید‌.(انجیل‌ لوقا، باب 12)
   د. انجیل یوحنا
    و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند، زیرا پسر انسان‌ است‌. از‌ این تـعجب نـکنید، زیـرا، ساعتی می‌آید‌ که‌ در‌ آن، جـمع‌ کـسانی‌ که در قبورند، آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد.(انجیل یوحنا، باب 5)

لازم ذکر است در انجیل و ملحقات آن، هشتاد بار کلمه «پسر انسان» آمده‌ اسـت کـه فـقط سی مورد آن، با حضرت عیسی مسیح قابل تـطبیق اسـت امّا پنجاه مورد دیگر، از نجات دهنده‌ای سخن می‌گوید که در آخرالزمان و پایان روزگار ظهور‌ خواهد‌ کرد.

گردآوری: محمدرضا صداقت• منبع: ر.ک. یداله دادجو و حنیفه خوگر، اعتقاد به موعود در ادیان یهودی، مسیحیت و اسلام، پژوهش‌های علوم انسانی، سال پنجم، شماره 29، بهمن 1392، ص 57ـ58.

ارسال شده در : 02 مهر 96 توسط : نظرات: برای نظر دادن اولین باش! مجموعه: منجی در ادیان خواندن 812 دفعه

نظر دادن

محتوای بیشتر در این بخش:

طرح و برنامه

معارف

مسابقات

آرشیو