doa

سبک زندگی کجای دین ماست؟(1)

ارسال شده در: 02 مرداد 1401       سبک زندگی
سبک زندگی کجای دین ماست؟ علیرضا پناهیان  در گذشته فقط انبیاء و اوصیاء و اهالی دین به سبک زندگی اهمیت می‌دادند· موضوع گفتگوی ما در این جلسات پاسخ به این سؤال…

سبک زندگی کجای دین ماست؟(2)

ارسال شده در: 02 مرداد 1401       سبک زندگی
سبک زندگی کجای دین ماست؟ علیرضا پناهیانبشرِ امروز با طرح مباحث سبک زندگی، به حقیقت دین نزدیک‌تر می‌شوددین در مورد سبک زندگی و جزئیات رفتار ظاهری ما هم نظر دارد                   …

مسابقات

آرشیو