doa

موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: پنج شنبه, 04 دی 1399 - فدک سبز
پنج شنبه, 04 دی 1399 ساعت 12:07

جزوه احکام ویژه مسابقه شماره 4

بسم الله الرحمن الرحیم

جزوه احکام شرعی
ویژه مسابقه شماره 4 احکام


آیه وضو

 یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برووسکم و ارجلکم الی الکعبین (مائده/۶)

ترجمه:
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون به نماز برخیزید صورت و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید و سر وپاهای خودتان را تا برآمدگی هر دو پا مسح کنید.

□ معنای وضو:

در لغت: نظافت و پاکیزگی

در اصطلاح: شستن صورت، دست ها و مسح سر و پاها با شرایط و روش خاص.

این عمل را از آن جهت که موجب پاکیزگی جسم و جان می شود 《 وضو 》 نامیده اند.
□ اقسام وضو:

  وضو دارای اقسامی است که هر کدام احکام و شرایط ویژه ای دارد.

 ترتیبی:
در این حالت، صورت و دست ها شسته می شود و سپس مسح سر و پاها انجام می گیرد.


مراحل وضو:

1. نیت:
در ابتدا نیت می کنیم که برای انجام فرمانِ خدا و نزدیکی به او وضو می گیریم.

2.  شستن صورت:
با دست راست، صورت را از جایی که محلّ روییدن موی سر است تا پایین چانه می شوییم.
محدوده شستن صورت:
به مقداری که بین انگشتِ شست و وسط قرار می گیرد شست شود.

 نکته:
صورت را باید از بالا به پایین شُست.
3. شستن دست ها:
دست راست و چپ را از کمی بالایِ آرنج تا نوک انگشتان می شوییم.

 نکته:
دست ها را باید از بالا به پایین شُست.
4. مسح سر:
با تری دست راست، روی سر می کشیم. ( که به آن مَسح گفته می شود. )

نکته:
- جای دست کشیدن روی سر باید خشک باشد.
- دست را از بالا به پایین بکشید.
- دقت کنید که تریِ دست به پیشانی نرسد.
5. مسح پا:
با تری دست راست روی پای راست و با تری دست چپ روی پای چپ تا مچ می کشیم.

نکته:
- جای دست کشیدن روی پا باید خشک باشد.
- مسح روی جوراب و کفش صحیح نیست. ( نباید چیزی مانع از رسیدن آب به روی پا شود. )
⚛ مبطلات وضو:

بعضی کارها وضو را باطل می کند.
 باطل کننده های وضو:
خوابیدن به صورتی که گوش ها نشنوند
ادرار
مدفوع
باد معده
چیزهایی که عقل را از بین می برد، مانند بیهوشی، مستی و...
جنابت
اهمیت نماز:

بر اساس آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، نماز مهم ترین و ضروری ترین تکلیف اسلامی است که بر هر انسانی که به سنّ تکلیف رسیده، واجب است.

اگر کسی نماز نخواند یا نسبت به آن بی توجه باشد، مرتکب گناه بزرگی شده است. ( وسایل الشیعه، ج۳،ص۱۷)

قرآن کریم می فرماید: در آخرت از برخی مجرمان می پرسند: چه چیز شما را به جهنّم کشاند؟ می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم.
(مدثر/ ۴۰-۴۳)
اهمیّت نماز در بین سایر واجبات تا آن جا است که پیشوایان معصوم علیهم السلام آن را ستون دین نامیده اند. ( فروع کافی، ج۳، ص ۲۶۶)

اقسام نماز:

* واجب:
نماز های واجب هم دوسته اند:

 نماز یومیه (روزانه)
باید در شبانه روز و زمان های خاصی 《 صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء 》 بخوانیم.

 نماز مقطعی:
نماز هایی که گاهی از اوقات به سببی خاص 《 زلزله، خورشید گرفتگی و ... 》 خوانده می شوند.


*  مستحب ( نافله)

 دو قاعده ی کلی:

نمازهای مستحبی از دو رکعت بیشتر نمی باشد، یا یک رکعتی  نماز وتر  است یا دو رکعتی نه بیشتر.

تمام نمازهای مستحبی فرادی خوانده می شود.

مقدمات نماز:

لباس نمازگزار:

در نماز باید لباس پاک و طاهر پوشید.

مستحبات لباس نمازگزار:

پوشیده بودن سر؛ عمامه یا کلاه

پوشيدن عبا، به ويژه براي امام جماعت.
از پنبه و كتان بودن لباس.

پوشيدن لباس سفید

پوشيدن پاكيزه‌ترين لباس.

استعمال بوي خوش.

 به دست كردن انگشتر عقيق.
اوقات نماز:
نمازهای روزانه، ۱۷ رکعت هستند که در پنج نوبت می خوانیم:
نماز صبح ( دو رکعت ): از اذان صبح تا طلوع خورشید
 نماز ظهر ( چهار رکعت ): از اذان ظهر تا غروب خورشید
نماز عصر ( چهار رکعت ): از اذان ظهر تا قبل از غروب خورشید
نماز مغرب ( سه رکعت ): از اذان مغرب تا نیمه ی شب
نماز عشاء ( چهار رکعت ): از اذان مغرب تا نیمه ی شب
قبله:

تعدادی از احكام شرعی ارتباط مستقيم با قبله دارند. مثلاً نمازگزار بايد نماز را به سمت قبله بخواند؛ مردگان را بايد در قبر به شکلی روی دست راست ‌خواباند که بدنشان رو به قبله باشد؛ قضای حاجت نبايد رو به قبله باشد. بسیاری از کارها نيز مستحب است رو به قبله باشد، مانند خوابیدن، دعا کردن، غذا خوردن و نشستن.

کسی که می‌خواهد نماز بخواند، باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید تا یقین کند که قبله را یافته است. همچنین می‌تواند به گفته دو شاهد عادل که از روی نشانه‌های حسّی شهادت می‌دهند یا به قول کسی که از روی قاعدۀ علمی قبله را می‌شناسد و مورد اطمینان است، عمل کند. اگر اینها ممکن نشد، باید به گمانی که از محراب مسجد مسلمانان یا قبرهای آنان یا از راه‌های دیگر پیدا می‌شود، عمل نماید.


آنچه در نماز انجام می شود یا واجب است یا مستحب.

واجبات نماز یازده چیز است که برخی رُکن است و برخی غیر رُکن است.

 تعریف رُکن چیست؟

هر یک از این ارکان چه عمداً و چه سهواً ، کم یا زیاد گردد! نماز باطل می گردد.

ارکان نماز :
واجبات رُکنی پنج تا است که به رمز (قنترس) می باشد.
ق: قیام
ن: نیت
ت: تکبیره الاحرام
ر: رکوع
س: سجود

تعریف غیر رُکن چیست؟

اعمالی که انجام آنها لازم است و اگر عمدا ترک شود نماز باطل است ولی چنانچه از روی فراموشی، کم یا زیاد شود نماز باطل نیست.


 
واجبات غیر رکنی نماز :
۱- قرائت
۲- ذکر
۳- تشهّد
۴- سلام
۵- ترتیب
۶- موالات
احکام واجبات نماز:

1- نیت:

نمازگزار از آغاز تا پایان نماز ، باید بداند چه نمازی می خواند و آن را برای انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد.

به زبان آوردن نیت، لازم نیست، ولی چنانچه به زبان هم بگوید اشکال ندارد.

نماز باید از هرگونه ریا و خودنمایی به دور باشد؛ یعنی نماز را تنها برای انجام دستور خداوند بجا آورد و چنانچه تمام نماز یا قسمتی از آن، برای غیر خدا باشد، باطل است.

2- قیام:

قیام یعنی ایستادن.
نمازگزار باید تکبیره الاحرام و قرائت را در حال قیام و آرامش بخواند.

⏺ اقسام قیام رکنی:

الف- قیام هنگام تکبیره الاحرام:
واجب است پیش از گفتن تکبیره الاحرام و بعد از آن، مقداری بایستد تا یقین کند که تکبیر را در حال قیام گفته است.

ب- قیام پیش از رکوع:
بدان معنی است که در حالت ایستاده به رکوع برود، بنابراین اگر رکوع را فراموش کند و بعد از قرائت به سمت سجده برود و قبل از وارد شدن به سجده یادش بیاید، باید کاملا بایستد سپس به رکوع برود و پس از آن سجده ها را بجا آورد.

اموری که در حال قیام باید از آن پرهیز شود:

* بدن را حرکت دادن.
* به طرفی خم شدن.
* به جائی یا چیزی تکیه کردن.
* پاها را زیاد باز گذاشتن.
* پاها را از زمین بلند کردن

3- تکبیره الاحرام:

نماز با گفتن 《 الله اکبر 》 آغاز می شود و به آن 《 تکبیره الاحرام 》گفته می شود.

چون با همین تکبیر است که بسیاری از کارها که قبل از نماز جایز بوده بر نمازگزار حرام می شود؛ مانند خوردن و آشامیدن،
خندیدن و گریستن.

واجبات تکبیره الاحرام :

- به عربی صحیح گفته شود.
- هنگام گفتن 《الله اکبر 》بدن آرام باشد.
- تکبیره الاحرام را طوری بگوید که خودش بشنود؛ یعنی بسیار آهسته نگوید.

4- رکوع:
در هر رکعت نماز،بعد از قرائت، نمازگزار باید به اندازه ای خم شود که بتواند دست را به زانو بگذارد و این عمل را 《 رکوع 》می گویند.

⏺ واجبات رکوع:

- خم شدن به مقداری که بتواند دست را بر زانو بگذارد.
- ذکر، ( گفتنِ حداقل، سه مرتبه سُبحان الله (.
- آرامش بدن در حال گفتن ذکر رکوع.
- ایستادن و آرامش بدن بعد از رکوع.
5- سجده:
نمازگزار باید در هر رکعت از نماز های واجب و مستحب، بعد از رکوع دو سجده بجا آورد.

سجده آن است که پیشانی و کف دو دست و سر زانو ها و سر دو انگشت بزر پاها ( شست) را بر زمین بگذارد.

⏺ واجبات سجده:
-  گذاشتن هفت عضو از بدن بر زمین.
-  ذکر .
-  آرامش بدن در حال ذکر سجده.
-  سر بر داشتن و نشستن و آرامش بین دو سجده.
-  بر زمین بودن هفت عضو در هنگام ذکر.
-  مساوی بودن جاهای سجده ( پست و بلند نبودن(.
-  گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است.
-  پاک بودن جائی که پیشانی را می گذارد.
واجبات غیر رکنی:
-  قرائت
-  ذکر
-  تشهد
-  سلام
-  ترتیب
-  موالات

1- قرائت:
خواندن حمد و یک سوره دیگر در رکعت اول و دوم نماز و تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم را   قرائت  می گویند.
احکام قرائت:
1-  آهسته یا بلند خواندن:
-  نماز ظهر و عصر: زن و مرد باید آهسته بخوانند.
-  نماز مغرب، عشاء، صبح:
-  مرد: باید بلند بخواند.
-  زن: اگر نامحرم صدای او را نمی شنود می تواند بلند بخواند و اگر می شنود بنا بر احتیاط واجب باید آهسته بخواند.

2- اگر در جایی که باید نماز را بلند بخواند، عمدا آهسته بخواند یا در جایی که باید آهسته بخواند، نمازش باطل است، ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مساله باشد، صحیح است.

مستحبات قرائت:
- در رکعت اول پیش از حمد بگوید:   اعوذ بالله من الشیطان الرجیم  
- در رکعت اول و دوم نماز ظهر وعصر   بسم الله الرحمن الرحیم  را بلند بگوید.
- در حال خواندن حمد و سوره به معنای آن توجه داشته باشد.
- در تمام نماز ها در رمعت اول، سوره   انا انزلناه  و در رکعت دوم سوره  قل هو الله احد  را بخوان.

ذکر:
یکی از واجبات رکوع و سجده ذکر است، یعنی کگفتن   سبحان الله  یا   الله اکبر  و مانند آن.

ذکر رکوع:
از سه مرتبه   سبحان الله  یا یک مرتبه   سبحان ربی العظیم و بحمده  کمتر نباشد.
ذکر سجده:
از سه مرتبه   سبحان الله  یا یک مرتبه   سبحان ربی الاعلی و بحمده  کمتر نباشد.
احکام ذکر:
1. تمام ذکرها را چه واجب و چه مستحب باید در حال آرامش بدن گفت، مگر ذکر   بحول الله  در حال حرکت به قیام.

مستحبات ذکر:
- تکرار ذکر رکوع و سجده، سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر.
- صلوات فرستادن پیش از ذکر رکوع یا بعد از آن.
تشهد
در رکعت دوم و آخر نمازهای واجب، نمازگزار باید بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن، تشهد بخواند.

سلام
1. در رکعت آخر هر نماز پس از تشهد باید سلام دهد و نماز را به پایان ببرد.
2. مقدار واجب سلام یکی از این دو جمله است:
-   السلام علینا و علی عباد الله الصالحین  
-   السلام علیکم و رحمه الله و برکاته  
- مستحب است قبل از این دو سلام بگوید:
  السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته  
نماز باید بدین ترتیب خوانده شود:
تکبیره الاحرام ، قرائت، رکوع، سجود، و در رکعت دوم پس از سجود، تشهد بخواند و در رکعت آخر، پس از تشهد، سلام دهد.

موالات
- موالات؛ یعنی پشت سرهم بودن اجزای نماز و فاصله نینداختن بین آنها.
- اگر به قدری بین اجزای نماز فاصله بیندازد که نگویند نماز می خواند، نمازش باطل است.
- طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره های بزرگ، موالات را بهم نمی زند.

مبطلات نماز
آنگاه که نمازگزار، تکبیره الاحرام می گوید و نماز را شروع می کند تا پایان آن، بعضی از کارها بر او حرام می شود که اگز در نماز، یکی از آنها را انجام دهد نمازش باطل است.
دوازده چیز نماز را باطل می کند و آنها را مبطلات می گویند:
در حین نماز یکی از شرایط نماز از بین برود؛ مثلا در بین نماز لباس یا بدن او نجس شود.
 در بین نماز عمداً یا سهواً و یا از روی ناچاری چیزی که وضو یا غسل را باطل می کند، پیش آید. مثلا بول از او بیرون آید.
سخن گفتن
 خنیدین با صدای بلند
 گریستن برای کار دنیا با صدای بلند
 رو برگرداند از قبله
خوردن و آشامیدن
انجام دادن کاری که صورت نماز را بر هم بزند.
کم یا زیاد کردن ارکان نماز
 دست بر روی هم گذاشتن
آمین گفتن بعد از حمد
سخن گفتن
اگر نمازگزار عمداً کلمه ای را بگوید که دارای معنی باشد خواه یک حرف باشد یا بیشتر و بخواهد با آن معنایی را برساند، نمازش باطل می شود.

اما اگر از روی فراموشی سخن بگوید؛ یعنی متوجه نباشد که در حال نماز است، نماز باطل نمی شود.

خندیدن و گریستن
- اگر نماز گزار عمداً خنده با صدا کند یا برای کار دنیایی عمداً با صدا گریه کند نمازش باطل می شود
- ولی اگر از ترس خدا یا برای آخرت گریه کند اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است.
- لبخند زدن نماز را باطل نمی کند.

روی از قبله برگرداندن
- اگر عمداً به قدری روی خود را از قبله برگرداند که نگویند رو به قبله است، نمازش باطل است.
- اگر عمداً یا سهواً پشت به قبله کند یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد، نمازش باطل است.

بر هم زدن صورت نماز
- اگر در بین نماز کاری کند که صورت نماز را بر هم زند، مثل دست زدن، به هوا پریدن و مانند اینها ، هر چند از روی فراموشی باشد، نمازش باطل می شود.
- اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند که از صورت نماز خارج شود، نمازش باطل می شود.

ترجمه اذان و اقامهاَللّهُ اَکْبَرُ

خدا از همه چیز و همه کس برتر است.

اَشْهَدُ اَن لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ.

گواهى مى دهم که جز آفریدگار جهان، خدایى نیست.

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ.

گواهى مى دهم که محمّد  صلوات الله علیه فرستاده خداست.

اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیّاً وَلِىُّ اللّهُ.

گواهى مى دهم که على  علیه السلام ولىّ خدا بر همه خلق است.

حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ.

بشتابید بسوى نماز.

حَىَّ عَلَى الفَلاحِ.

بشتابید به سوى رستگارى

حَىَّ عَلَى خَیْرِ الْعَمَلِ.

بشتابید به سوى بهترین کارها

قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ.

همانا نماز برپا شد.

اَللّهُ اَکْبَرُ

خدا از همه چیز و همه کس برتر است.

لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ.

جز آفریدگار جهان معبودى نیست.

ترجمه نماز


تکبیرة الإحرام

 اَللّهُ اَکْبَرُ
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.


 ترجمه سوره حمد

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.

بنام خداوند بخشنده مهربان.

 اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ.

ستایش، مخصوص خدا، پروردگار جهانیان است.

 الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.

خداى بخشنده مهربان.

 مالِکِ یَوْمِ الدّین.

خدائى که صاحب روز پاداش (قیامت) است.

 اِیّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیّاکَ نَسْتَعِینُ.

تنها تو را مى پرستیم و تنها از تو یارى مى جوئیم.

 اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ.

ما را به راه راست هدایت فرما.

 صِراطَ الَّذینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِم.

راه آنان که به آنها نعمت دادى.

 غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لا الضّالّینَ.

نه راه کسانى که بر آنها غضب کردى و نه گمراهان.

ترجمه سوره توحید

 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.
بنام خداوند بخشنده مهربان.

 قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ.
بگو اوست خداى یکتا.

 اَللّهُ الصَّمَدُ.
خداى بى نیاز.

 لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ.
خدایى که نه فرزندى دارد و نه فرزند کسى است.

 وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً اَحَدٌ.
و هیچ کسى، مانند و همتاى او نیست.


ترجمه ذکر رکوع

 سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ.
خداى خود را، که بزرگ است، منزّه مى دانم و مى ستایم.

ترجمه ذکر سجود

 سُبْحانَ رَبِّىَ الاَْعْلى وَ بِحَمْدِهِ.
خداى خود را، که از همه بالاتر است، منزّه مى دانم و مى ستایم.
ترجمه ذکر تسبیحات اربعه

 سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ إلاَّ اللّهُ وَ اَللّهُ اَکْبَرُ.
منزّه است خدا، ستایش مخصوص خدا است، جز آفریدگار جهان معبودى نیست و خدا از همه برتر است.

ترجمه ذکر تشهّد

 اَشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ.
گواهى مى دهم که جز آفریدگار، خدایى نیست و یکتا و بى همتاست و شریک ندارد.

 وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.
و گواهى مى دهم که محمّد(صلى الله علیه وآله) بنده و فرستاده او است

 اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.
خداوندا! بر محمّد و خاندان او درود فرست.


ترجمه ذکر سلام

 السَّلامُ عَلَیْکَ اَیُّها النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکاتُهُ.
درود و رحمت و برکات خدا بر تو اى پیامبر.

 السَّلامُ عَلَیْنا وَ عَلى عِبادِ اللّهِ الصّالِحینَ.
درود بر ما و بر بندگان صالح خدا.

 السَّلامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکاتُهُ.
درود بر شما (اى نمازگزاران و مؤمنان) و رحمت و برکات خدا بر شما.
سجده سهو

سَجده سَهو دو سجده‌ پس از نماز واجب برای جبران برخی اشتباهات در نماز است.

سجده سهو به این صورت انجام می‌شود که بلافاصله پس از پایان نماز، به نیت سجده سهو، دو سجده به جا آورده می‌شود که ذکر مخصوصی دارند و پس از سجده دوم، تشهد و سلام نماز دوباره خوانده می‌شود.

در چه مواردی سجده سهو واجب می شود؟

حرف‌زدن غیرعمدی در نماز
فراموش‌کردن یک سجده
گفتن غیرعمدی سلام نماز در جایی که نباید گفت
فراموش‌کردن تشهد
شک بین رَکعَت چهارم و پنجم،در نماز چهار رکعتی

ذکر سجده سهو
  یکی از این اذکار را بگوید.

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَیكَ اَیهَا النَّبِی وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ
بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ
بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
خوردنی ها و آشامیدنی ها

مستحبات عذا خوردن
1-  هر دو دست را پيش از غذا خوردن بشويد.
2- بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند.
3-  ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد.
4-  در اول غذا بسم الله بگويد، بلكه اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هر كدام آنها گفتن بسم الله مستحب است.
5-  با دست راست غذا بخورد.
6- با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.
7-  اگر چند نفر سر يك سفره نشسته اند هر كسى از غذاى جلوى خودش بخورد.
8-  لقمه را كوچك بردارد.
9- سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد.
10- غذا را خوب بجود.
11- بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند.
12- بعد از غذا خلال نمايد.
13- در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد.
14-  بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بياندازد.
15- در اول غذا و آخر آن نمك بخورد.
16- ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.
مکروهات غذا خوردن

1- زياده روي در کيفيت و کميت خوراک.
2- نکوهش غذايي که نسبت به آن بي ميل است.
3- دميدن در غذا.
4-  خوردن با دست چپ.
5-  خوردن با يک انگشت يا دو انگشت.
6-  بلند آروغ زدن.
7-  پاک کردن کامل استخوان هاي موجود در غذا.
8-  آب خوردن در بين غذا.
9-  آب خوردن پس از خوردن گوشت.
10- خوردن در حال سيري.
11- نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن.
12- خوردن غذاى داغ.
13-  بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چيز ديگرشدن.
14-  پاره كردن نان با كارد.
15-  گذاشتن نان زير ظرف غذا.
16- پوست كندن ميوه.
17- دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آن را بخورد.
مستحبات آب نوشیدن

1-  آب رابه طور مکیدن بیاشامد.
2- در روز ایستاده آب بیاشامد.
3- پیش از آشامیدن آب بسم الله،وبعداز آن الحمدالله بگوید.
4- به سه نفس آب بیاشامد.
5- از روی میل آب بیاشامد
6- بعداز آشامیدن آب حضرت ابی عبدالله (عليه السلام) و اهل بیت ایشان را یاد کند،و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید.

مکروهات آشامیدن آب

1-  زياد آشاميدن آب
2-  آشاميدن آب بعد از غذاى چرب
3- در شب به حال ايستاده مذموم است
4-  آشاميدن آب با دست چپ
5- از جاى شكسته كوزه و جايى كه دسته آن است مذموم مى باشد.

 غذاهای گیاهی
تمام میوه ها و سیزیجات حلال است، مگر آنچه برای بدن ضرر داشته باشد. غذاهای حیوانی

چهار پایان اهلی:

1.  حلال گوشت :
انواع گوسفندان
گاو
شتر

2. مکروه:
اسب
قاطر
الاغ

3. حرام گوشت:
سگ
گربه
سایر حیوانات

چهار پایان وحشی

1. حلال گوشت:
آهو
بزکوهی
گورخر

2. حرام گوشت :
تمام حیوان های درنده مانند گرگ و پلنگ حرام می باشند.
? پرندگان

پرندگان یا حلال گوشت  هستند یا حرام گوشت

نوع حلال آن به دو روش از نوع حرام آن قابل تشخیص است.

۱. مقایسه مدت بال زدن با صاف نگه داشتن بالها

هر پرنده ای که به هنگام پرواز، مدت بال زدنش بیشتر از صاف نگه داشتن بالهایش باشد، حلال گوشت است مانند کبوتر

و اگر برعکس بود یعنی کمتر بال می زد و بیشتر بالهایش را صاف نگه می داشت، چنین پرنده ای حرام گوشت خواهد بود مانند عقاب.


۲. داشتن  چینه دان یا  سنگ دان یا  تیغه پشت پا

اگر پرنده ای تنها یکی از این سه مورد را داشت پرنده ای حلال گوشت است و اگر به کلی فاقد این سه بود حرام گوشت خواهد بود.


تذکر:

۱. در بحث حرمت و حلیت و نیز استفاده از نشانه های تشخیص، فرقی بین پرندگان خشکی و دریایی وجود ندارد. با اینکه پرندگان دریایی ماهی خوار هستند اما این تاثیری در حلیت و یا حرمت گوشت آنها ندارد.

۲. این علامتها در صورتی کارایی دارند که در نقل معتبری (آیه و روایتی معتبر) به حلیت و یا حرمت پرنده ای تصریح نشده باشد که اگر چنین تصریحی وجود داشت دیگر توجه ای به آن نشانه ها نمی شود. مانند طاووس که در روایات به حرام بودن گوشت آن تصریح شده است.

امام رضا علیه السلام فرمودند:  الطَّاوُوسُ لَا یَحِلُّ أَكْلُهُ خوردن گوشت طاووس حلال نیست. (وسائل الشیعة)
البته پرستو این علائم را دارا می باشد ولی حلال گوشت است.
سوالات

خوردن گوشت شاهین و پرستو و هدهد چه حکمی دارد؟

خوردن گوشت مرغی که مثل شاهین چنگال دارد حرام است و خوردن گوشت پرستو و هدهد مکروه می‌باشد.

آیا گوشت خرگوش حرام است؟
گوشت خرگوش مطلقاً حرام است.


خوردن گوشت دارکوب چه حکمی دارد؟
طبق نظر فقها احتیاط اجتناب از خوردن گوشت آن است.


آیا گوشت مار حلال است؟
خوردن گوشت مار حرام است.


خرید و فروش گوشت گراز چه حکمی دارد؟
گوشت گراز حرام است.


حکم گوشت جوجه تیغی چیست؟
خوردن گوشت جوجه تیغی حرام است.


حکم خوردن گوشت گورخر و گوشت زرافه چیست؟
طبق نظر آیت الله خامنه ای گوشت گورخر و زرافه حلال می باشد.


منتشرشده در مسابقات

تقویم

« دسامبر 2020 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

طرح و برنامه

معارف

مسابقات

آرشیو